οροι και προϋποθεσεισ

Ευθύνη

 

Οι λεπτομέρειες που εμφανίζονται στον ιστότοπο αντανακλούν τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες κατά την τελευταία ενημέρωση και δεν αντιπροσωπεύουν καμία μορφή εγγύησης. Διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε αλλαγές στις προδιαγραφές, στα χρώματα των μοντέλων και στα στοιχεία που εμφανίζονται και περιγράφονται σε αυτόν τον ιστότοπο ανά πάσα στιγμή και δεν αποδεχόμαστε καμία ευθύνη για σφάλματα.

Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο είναι μόνο για σκοπούς γενικής πληροφόρησης. Οι πληροφορίες παρέχονται από την Mazda και ενώ προσπαθούμε να διατηρούμε τις πληροφορίες επικαιροποιημένες και σωστές, δεν παρέχουμε καμία δήλωση ή εγγύηση οποιουδήποτε είδους, ρητά ή σιωπηρά, σχετικά με την πληρότητα, την ορθότητα, την αξιοπιστία, την καταλληλότητα ή τη διαθεσιμότητα σε σχέση με τον ιστότοπο ή τις πληροφορίες, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες ή τα σχετικά γραφικά που περιέχονται στον ιστότοπο για οποιουσδήποτε λόγους. Οποιαδήποτε εμπιστοσύνη αποδίδετε σε αυτές τις πληροφορίες αποτελεί αυστηρά δική σας ευθύνη.

 

Πνευματικά δικαιώματα

Οι πληροφορίες που δημοσιεύονται σε αυτόν τον ιστότοπο (κείμενα και εικόνες, γραφήματα, ήχοι, κινούμενες εικόνες, βίντεο κ.λπ.) και η δομή του ιστοτόπου υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα που κατέχει η Mazda Austria GmbH και, σε μερικές περιπτώσεις, σε πνευματικά δικαιώματα που κατέχουν τρίτα μέρη. Η αντιγραφή, διανομή, αναπαραγωγή και μετάδοση, αποθήκευση ή άλλη χρήση χωρίς πρότερη γραπτή συγκατάθεση απαγορεύεται ρητά.

 

Σύνδεσμοι σε άλλους ιστοτόπους

 

Δεν έχουμε καμία επιρροή σχετικά με την συμμόρφωσή τους με τους κανονισμούς προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Συνιστούμε να διαβάζετε την αντίστοιχη δήλωση απορρήτου του ιστοτόπου που επισκέπτεστε.

Και εδώ, δεν έχουμε καμία επιρροή σχετικά με την ορθότητα του περιεχομένου αυτών των ιστοτόπων. Επομένως, δεν μπορούμε να αποδεχτούμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο άλλων ιστοτόπων.

 

Χαρακτηριστικά προϊόντων και εγχειρίδια

 

Κατά τη διάρκεια της προβολής των οπτικοποιημένων επεξηγήσεων (βίντεο) των χαρακτηριστικών των οχημάτων της Mazda, λάβετε υπόψη τα ακόλουθα σημεία:

Έχετε επίγνωση πως το όχημά σας μπορεί να μην είναι εξοπλισμένο με όλα τα χαρακτηριστικά που εμφανίζονται στα βίντεο.

Μην χρησιμοποιείτε αυτό το χαρακτηριστικό κατά την λειτουργία ενός μηχανοκίνητου οχήματος. Η χρήση αυτού του συστήματος κατά την οδήγηση μπορεί να αποσπάσει την προσοχή του οδηγού και να προκαλέσει απώλεια του ελέγχου του οχήματος καταλήγοντας σε ατύχημα, σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

Αυτές οι πληροφορίες οπτικοποιούν μερικά από τα μοναδικά χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες του οχήματος Mazda. Τα βίντεο συμπληρώνουν το Εγχειρίδιο κατόχου εξηγώντας καλύτερα πώς να απολαύσετε το όχημα Mazda. Ωστόσο, οι πληροφορίες δεν αντικαθιστούν το Εγχειρίδιο κατόχου Mazda.

Διαβάζοντας το Εγχειρίδιο κατόχου, μαθαίνετε περισσότερα για τα χαρακτηριστικά, τις σημαντικές πληροφορίες ασφάλειας, την οδήγηση υπό διάφορες συνθήκες στο δρόμο καθώς και για τη λειτουργία και συντήρηση. Θα βρείτε αρκετές ενότητες με την ένδειξη ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ, ΠΡΟΣΟΧΗ και ΣΗΜΕΙΩΣΗ στο Εγχειρίδιο κατόχου. Η ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ υποδεικνύει μια κατάσταση στην οποία μπορεί να λάβει χώρα σοβαρός τραυματισμός ή θάνατος αν αγνοηθεί η προειδοποίηση. Η ΠΡΟΣΟΧΗ υποδεικνύει μια κατάσταση στην οποία μπορεί να λάβει χώρα σοβαρή βλάβη ή ζημιές στο όχημά σας ή και τα δύο αν αγνοηθεί η προσοχή. Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ παρέχει πληροφορίες και μερικές φορές προτείνει τρόπους για να χρησιμοποιήσετε καλύτερα το όχημά σας.

Όλα τα υποστηρικτικά συστήματα και οι λειτουργίες δεν αποτελούν υποκατάστατο της σωστής οδήγησης. Η λειτουργική διαθεσιμότητα των συστημάτων μπορεί να επηρεάζεται από την κίνηση, τις καιρικές συνθήκες και το οδηγικό στυλ. Όλες οι πληροφορίες, οι προδιαγραφές, οι φωτογραφίες και τα σχέδια είναι αυτά που ισχύουν την στιγμή της έκδοσης. Η Mazda διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις προδιαγραφές ή τη σχεδίαση χωρίς προειδοποίηση ή δέσμευση και η ακρίβεια δεν είναι εγγυημένη.

1Τα οχήματα που εμφανίζονται μπορεί να μην είναι τα ίδια με τα μοντέλα που προορίζονται για την ελληνική αγορά. Τα χρώματα και μερικά χαρακτηριστικά του εσωτερικού και του εξωτερικού που εμφανίζονται ενδέχεται να διαφέρουν από το πραγματικό μοντέλο και τα οχήματα μπορεί να διαθέτουν προαιρετικό εξοπλισμό.xtras.

Όλες οι τιμές που εμφανίζονται είναι μη δεσμευτικές και συνιστώμενες από την Mazda Ελλάδας, περιλαμβάνουν ΦΠΑ (24%) και τέλη ταξινόμησης για μοντέλα χωρίς προαιρετικό εξοπλισμό. Λόγω της πολυπλοκότητας υπολογισμού του τέλους ταξινόμησης, ενδέχεται να υπάρχουν ορισμένες αποκλίσεις. Επομένως, ρωτήστε τον δικό σας αντιπρόσωπο Mazda για την ακριβή τιμή ενός συγκεκριμένου μοντέλου.